Modernisering med Business Central og Azend

Flytningen af 40-50 IT-brugere, fordelt på 5 forskellige selskaber, til Microsoft Dynamics 365 Business Central er en omfattende proces… Men ikke desto mindre, er det dét projekt den midtjyske tekstilkoncern har kastet sig ud i.

Thygesen Textile Group

Thygesen
Textile Group

Egentlig fungerede den eksisterende løsning tilfredsstillende, men behovet for en mere moderne løsning, der kan integrere med andre systemer, i arbejdet med at indfri selskabernes forretningsstrategier, blev udslagsgivende for Thygesen Textile Group.

Det har været afgørende, at få det mest fleksible og moderne ERP-system, som kan tale sammen med integrationer til alt fra B2C-webshops til marketplaces – og Azend har været samarbejdspartneren der skulle få det til at ske.

Allan Nielsen, tidligere CFO og IT-ansvarlig hos Thygesen Textile Group, fortæller her om overvejelserne op til implementeringen af Business Central, og processen so far.

Traditionsbunden i den digitale tidsalder

Thygesen Textile Group er en fremtræden, midtjysk tekstilkoncern, hvis rødder strækker sig knap 100 år tilbage, og som i dag beskæftiger mere end 1400 ansatte, på tværs af sine 5 forskellige mode-selskaber.


Som aktør i modebranchen, udfordres man af den teknologiske udvikling og digitale dagsorden i branchen. Derfor er moderne IT-systemer, som kan samarbejde med eksisterende og tilpasses nytilkomne integrationer, en forudsætning for digital succes og vækst.

Derfor har Thygesen Textile Group i sommeren 2022, søsat et omfattende projekt med at få implementeret Microsoft Dynamics 365 Business Central i de 5 selskaber, med mål for øje at sikre konkurrencedygtighed og selskabernes ambitiøse strategier.

Hertil har koncernen valgt at implementere en kombination af Best in Class med Microsoft Dynamics 365 Business Central, hvor man har taget udvalgte elementer fra de forskellige løsninger, som fungerer bedst, for på den måde at sikre, at koncernens forskellige selskaber kan drive deres forretninger på mere moderne vis.

Forældede systemer vs. Den moderne forretning

Flere faktorer har gjort sig gældende i beslutningen om at implementere en ny ERP-løsning. Blandt andet at de tidligere systemer så småt begyndte at være forældede, hvilket har skabt hindringer i samarbejdet med selskabernes forskellige samarbejdspartnere, som ikke længere udvikler på de systemer, som koncernen arbejdede med. Derfor var det tid til at se sig om efter en ny, mere moderne og fremtidssikker løsning.

Egentlig fungerede den eksisterende løsning fint for Thygesen Textile Group, men den afgørende faktor for at søsætte projektet blev, at koncernen oprettede selskabet Online Textile Solutions, hvor en del af strategien er, at selskabet skal handle med forskellige marketplaces. Derudover opstod behovet for at selskabet the Headwear Company skulle kunne integrere til en B2C-webshop. Her mødte koncernen flere gange udsagnet om, at det ville have været lettere, hvis koncernen havde været på en Business Central løsning.

Med en klar strategi om at bringe selskaberne ud over ramperne, og med erkendelsen af, at de øvrige selskaber i koncernen ville drage fordel af implementeringen af Microsoft Dynamics 365 Business Central, og løsningens mange muligheder, tog Thygesen Textile Group skridtet mod en mere effektiv, agil og sammenhængende ERP-løsning.

En løsning, der skaber værdi for alle selskaber

Når man skal vælge ny ERP-løsning, og ændre på virksomhedens struktur og arbejdsgange, er der mange faktorer der spiller en rolle, og mange ønsker til nye muligheder bliver bragt på banen. Det samme har gjort sig gældende for Thygesen Textile Group.

Oprindeligt blev den løsning som Azend nu leverer, valgt med fokus på integrationerne til marketplaces og webshops, som var en del af strategien hos nogle af selskaberne. Men koncernen har udnyttet lejligheden til sideløbende at realisere drømmen om, at automatisere og effektivisere processer og arbejdsgange på lageret. Det er sket ved at transformere lagerhåndteringen fra primært manuel, til at være gennemsyret af en solid IT-løsning. Det har ikke kun øget effektiviteten på lageret, men også gjort arbejdet i afdelingen mere attraktivt.

“Især på lageret, hvor de før brugte meget tid på manuel håndtering, bliver informationerne nu serveret via scannere. Én times arbejde i dag, kunne førhen tage en hel dag.” – Allan Nielsen

Udover den åbenlyse effektivisering på lageret, har ERP-løsningen også lettet samspillet med marketplaces, ordrehåndtering og øvrige forretningsprocesser for selskabet Online Textile Solutions. Desuden er det blevet lettere at vedligeholde systemerne igennem opdateringer, på samme vis som man ser i Microsoft Office. For Thygesen Textile Group vægter det især højt, at disse opdateringer af systemet sker automatisk, så koncernen ikke risikerer at komme 4-5 år bagud, som var tilfældet på det tidligere NAV-system.

“Vi oplever en forbedring, da man ikke behøver kaste penge efter opdateringer og nye integrationer der kan aligne det gamle system med de nyeste standarder.” – Allan Nielsen

Dette understreger den positive indvirkning, som implementeringen af Business Central har haft på tværs af koncernens forskellige datterselskaber. Projektet har været omfattende, men det er netop dét der har gjort den største forskel for koncernen.

Relationen der blev til et samarbejde

Thygesen Textile Groups kontakt med Azend går flere år tilbage, og startede længe før implementeringen af koncernens nye ERP-system blev søsat. Gennem en årrække har parterne lejlighedsvis drøftet, hvad en optimal IT-løsning ville være for Thygesen Textile Group og koncernens datterselskaber. Disse strøtanker kulminerede i, at koncernen gennemførte en for-analyse, hvor hvert datterselskab kunne bringe deres ønsker og behov i en fremtidig IT-løsning i spil – og især ønsket om et nyt ERP-system blev bragt til bordet. Resultatet heraf blev et framework som har dannet grundlaget for processen.

Forud for projektets start, har flere mulige leverandører været i spil. Det afgørende element, der tippede vægtskålen i Azends favør var, foruden en attraktiv løsning, den lokale tilstedeværelse og stærke relation som allerede eksisterede mellem Thygesen Textile Group og Azend.

“Det har været rart at Azend kendte os, da vi skulle i gang med projektet. De har kendt vores forretningsstruktur, og lavet en fornuftig løsning til os.” – Allan Nielsen

Og den gode relation mellem parternes ledelser, er rykket med konsulenterne og ind i samarbejdet med koncernens medarbejdere. Projektet kræver et tæt samarbejde mellem Azends konsulenter og de ansatte hos Thygesen Textile Group, som har oparbejdet en god relation. Denne relation har ikke kun styrket projektets fremdrift, men også skabt en atmosfære af tillid.

“Thygesens ansatte er, og har været, glade og tilfredse med samarbejdet. Vi oplever, at konsulenterne er gode til formidling og til at bevare tålmodigheden i projektet.”

Thygesen Textile Group

Mød Thygesen Textile Group

Thygesen Textile Group er en solid, midtjysk tekstilvirksomhed som igennem årtier har positioneret sig som en toneangivende aktør indenfor design, produktion og distribution af tekstilprodukter.
Beliggende i hjertet af Midtjylland, har koncernen en stolt historie, der tager sin begyndelse i starten af 90’erne, som resultatet af en fusion mellem tre lokale tekstilvirksomheder i Ikast.

I dag består Thygesen Textile Group af 8 datterselskaber; seks fashionbrands, en produktionsvirksomhed i Vietnam og andel i den tyske tekstilgigant Müller Textil GmbH. Denne mangfoldighed vidner om virksomhedens evne til at kombinere lokal forankring med international succes.

På tværs af de 8 datterselskaber beskæftiger koncernen i dag mere end 1.400 ansatte i blandt andet Danmark, Vietnam, Tyskland, Mexico og Kina.

Relaterede cases